Ngày 27-3, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các bộ phận liên quan rút kinh nghiệm trong vụ cán bộ khâu tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thiếu sót dẫn đến bức xúc của người dân.

Trước đó, ngày 9-1, anh Tr. A. Kh. đến Bộ phận một cửa Sở Y tế để nhận kết quả CCHN khám chữa bệnh theo phiếu hẹn. Đây là hồ sơ anh Khoa đã đăng ký từ ngày 26-11-2019.

Tại tổ một cửa, cán bộ trả lời với anh Kh. rằng CCHN mới in nên mực chưa khô, hẹn anh Khoa sang ngày hôm sau. Ngày 10-2, theo lời hẹn, anh Khoa trở lại thì cán bộ trên vẫn nói mực chưa khô, chưa thể cấp CCHN.

Đà Nẵng: 3 lần tới lui không được nhận chứng chỉ, cán bộ trả lời vì mực chưa khô - Ảnh 1.

Sở Y tế yêu cầu bộ phận Tổ một cửa rút kinh nghiệm để tránh bức xúc cho người dân

Đến chiều cùng ngày, một cán bộ khác của Sở Y tế gọi điện báo anh Kh. về phiếu lý lịch tư pháp đã quá hạn nên CCHN không thể cấp, yêu cầu người dân lên nhận hồ sơ về.

Quá bức xúc, anh Kh. phản ánh việc cán bộ tiếp nhận đã thiếu sót, không kiểm tra kỹ hồ sơ, không thông báo để người dân bổ sung hồ sơ. Anh Kh. cho rằng lí do "mực chưa khô" là chống chế bởi CCHN chưa đủ điều kiện nên chưa thể in.

Theo văn bản trả lời của Sở Y tế TP Đà Nẵng, ngày 8-1, các CCHN cùng đợt với anh Kh. đã in xong, phơi tại Phòng Quản lý hành nghề y tế, chờ Bộ phận một cửa đến lấy cấp cho công dân theo hẹn.

Do ngày đầu tiên nhân viên mới làm việc tại bộ phận này nên chưa biết và không kiểm tra kỹ hồ sơ nên trả lời "mực chưa khô" gây bức xúc.

Riêng CCHN của anh Kh. chưa được cấp bởi hồ sơ chưa đạt, nhận phản ánh, Phòng Quản lý hành nghề y tế đã liên hệ và giải thích thiếu sót trong hồ sơ, hướng dẫn anh Kh. bổ sung lý lịch tư pháp mới và cấp CCHN.

Q. Luật