Ngày 5-9, Đà Nẵng chính thức công khai văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến rà soát các dự án và quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đến năm 2025, định hướng 2030.

Đà Nẵng đề xuất tiếp tục xác định Sơn Trà là khu du lịch quốc gia - Ảnh 1.

Công trình 40 móng biệt thự của Công ty CP Biển Tiên Sa ở bán đảo Sơn Trà

Theo đó, báo cáo nêu rõ, đến thời điểm tháng 12-2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng với tổng diện tích 1.222,5 ha, trong đó đất giao có thu tiền là 94,05ha, đất thuê là 274,19ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền.

Về quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch: có 1.920 lô biệt thự, 24 bungalow va 306 buồng khách sạn. Hiện tại có 3 dự án đã đầu tư, 1 dự án đang triển khai, 3 dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng, 11 dự án chưa triển khai.

Đà Nẵng đề xuất tiếp tục xác định Sơn Trà là khu du lịch quốc gia - Ảnh 2.

Đà Nẵng đề xuất chỉ cho phép xây khu lưu trú dưới bình độ 100m

UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra 5 đề xuất trong báo cáo. Một là, phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch – văn hóa tâm linh.

Hai là, phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, tài nguyên môi trường, bảo tồn đa dạng sinh hoc, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.

Ba là, phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bốn là, phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà bền vững, phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch duyên hải Nam Trung Bộ và các lĩnh vực khác có liên quan.

Năm là, tiếp tục triển khai phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần nghị quyết 33/NQ-TU của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm "Bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn.

Đà Nẵng đề xuất tiếp tục xác định Sơn Trà là khu du lịch quốc gia - Ảnh 3.

UBND TP Đà Nẵng cũng xác định quy hoạch Sơn Trà phải đi đôi với bảo tồn đa dạng sinh học. Trong ảnh: Voọc chà vá chân nâu sống tại bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Bùi Tuấn

UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng, bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển nên đã đưa ra một số nguyên tắc đề xuất:: Thứ nhất, giữ lại các dự án đã hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động có hiệu quả. Thứ hai, phải đảm bảo an ninh, quốc phòng và các dự án phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện. Thứ ba, phải coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học. Thứ tư, đảm bảo về bình độ triển khai các dự án, các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống, không có yếu tố cư trú tại đây.

Báo cáo cho hay, qua rà soát, có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không lưu trú đồng thời xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp với các tiêu chí đã nêu và giữ nguyên hai dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với các tiêu chí nêu trên.

Đà Nẵng đề xuất tiếp tục xác định Sơn Trà là khu du lịch quốc gia - Ảnh 4.

Bán đảo Sơn Trà

UBND TP Đà Nẵng – cho hay đã làm việc với các nhà đầu tư có dự án trên báo đảo Sơn Trà. Qua làm việc, các nhà đầu tư đề nghị cho phép triển khai dự án ở bình độ 150m trở xuống. Bởi nếu chỉ cho phép triển khai dự án ở bình độ 100m trở xuống sẽ làm phá vỡ cấu trúc quy hoạch của dự án, dẫn đến dự án không triển khai được. Các nhà đầu tư cũng đề nghị giữ nguyên số phòng lưu trú và biệt thự như quy hoạch được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Cuối cùng UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định Bán đảo Sơn Trà là một trong các khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, quan tâm kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch; xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà, giải quyết hòa hợp lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

Bích Vân