Clip ngập nặng Lê Duẩn

Một số hình ảnh ngập trên đường Lê Duẩn lúc 14 giờ 35, ngày 10-12:

Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, một số đường phố  lại tiếp tục biến thành sông - Ảnh 2.
Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, một số đường phố  lại tiếp tục biến thành sông - Ảnh 3.
Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, một số đường phố  lại tiếp tục biến thành sông - Ảnh 4.
Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, một số đường phố  lại tiếp tục biến thành sông - Ảnh 5.
Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, một số đường phố  lại tiếp tục biến thành sông - Ảnh 6.
Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, một số đường phố  lại tiếp tục biến thành sông - Ảnh 7.
Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, một số đường phố  lại tiếp tục biến thành sông - Ảnh 8.
Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, một số đường phố  lại tiếp tục biến thành sông - Ảnh 9.
Q. Châu