Sáng 27-1, bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trao đổi với báo chí chung quanh công tác nhân sự Đại hội XIII.

Đại hội cung cấp hồ sơ đầy đủ của cá nhân từng ứng viên khóa XIII - Ảnh 1.

Ông Hầu A Lềnh trao đổi với báo chí ngày 27-1

Ông Hầu A Lềnh cho biết công tác chuẩn bị nhân sự cho khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị rất nghiêm túc. Trong suốt nhiệm kỳ khóa XII, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xác định công tác nhân sự là rất quan trọng, là nhiệm vụ then chốt. Công tác nhân sự là then chốt của then chốt.

"Vì vậy, nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến công tác cán bộ. Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, vào tháng 10-2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có Tiểu ban nhân sự" - ông Hầu A Lềnh nói.

Ông Hầu A Lềnh cho biết ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành các quy trình công tác nhân sự. Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12-2018 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Và ngay sau khi công tác quy hoạch, chuẩn bị, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của ĐH XIII, bám sát phương hướng tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

"Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII" - ông Hầu A Lềnh cho biết.

Theo ông Hầu A Lềnh, sau khi có phương hướng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương khóa XII đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ đúng quy trình trong các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15.

"Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các đồng chí trong Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín" - ông Hầu A Lềnh nêu rõ.

Ông Hầu A Lềnh cho biết Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ báo cáo về dự kiến cơ cấu, đề án nhân sự khóa XIII. Trên cơ sở đó, các Đoàn đại biểu sẽ thảo luận. Đại hội sẽ cung cấp hồ sơ đầy đủ của cá nhân từng ứng viên để các Đoàn đại biểu có đủ thời gian để xem xét một cách kỹ lưỡng từng nhân sự một. "Các đại biểu có thể nghiên cứu một cách đầy đủ nhất về hồ sơ của từng ứng viên và nghiên cứu kỹ nhất về đề án nhân sự để bầu chính xác" - ông Hầu A Lềnh nói.

Phạm Văn Thế