Ngày 26-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM lần thứ III nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 29 người. Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khóa III, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, ông Võ Ngọc Quốc Thuận tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường kiểm tra

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương của tổ chức Đảng và đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm nòng cốt góp phần xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cụ thể, đại hội đặt mục tiêu tổ chức Đảng trong các cơ quan hành chính nhà nước lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực thi công vụ đạt tỉ lệ hài lòng của người dân đạt 95% trở lên. Hằng năm, 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân; phấn đấu thực hiện nội dung đăng ký làm theo thường xuyên, tự giác và hiệu quả. Đảng ủy Khối dự kiến kết nạp 2.000 đảng viên mới, chất lượng ngày càng cao hơn trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, kiểm tra giám sát đối với 100% cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót sau các kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đặc biệt, Đảng bộ Khối bảo đảm 100% cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; bảo đảm các phản ánh từ 4 nguồn thông tin thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết đúng quy trình, quy định.

Hai chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM triển khai là: chương trình "Nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối"; và chương trình "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương của tổ chức Đảng và đảng viên".

ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP HCM: Sâu sát và sáng tạo - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM chúc mừng đại hội

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM Võ Ngọc Quốc Thuận, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên mạnh mẽ sức sáng tạo, nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ TP HCM. Hầu hết các chỉ tiêu Đại hội khóa II đề ra đều cơ bản đạt và vượt.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM Lê Thị Hồng Nga, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối đã xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công 6 chương trình trọng tâm. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt như tăng cường giải pháp "xây" và "chống" để ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác tự phê bình, phê bình được chú trọng; công tác quy hoạch cán bộ và đào tạo cán bộ sau quy hoạch được quan tâm hơn; các cấp ủy, nhất là cấp ủy trong các cơ quan nhà nước chú trọng xây dựng phong cách "trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân"; tập trung công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Đảng bộ Khối đã chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định 827-QĐ/TU ngày 8-3-2017 về "Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP với các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TP và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP".

"Việc thực hiện quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối, nhất là lãnh đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Hằng năm, Sở Nội vụ TP HCM hiệp y về công tác thi đua khen thưởng đối với các đơn vị có tổ chức Đảng thuộc khối. Đây là một trong những nội dung đột phá của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020" - bà Lê Thị Hồng Nga cho hay.

Phát huy lợi thế là Đảng bộ có trên 1/3 Thành ủy viên

Trước đó, phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị Đảng bộ Khối phát huy hơn nữa lợi thế là Đảng bộ có trên 1/3 Thành ủy viên là đảng viên sinh hoạt. Trong đó, có các lãnh đạo chủ chốt của TP, các ngành, lĩnh vực quan trọng, có cơ chế vận hành, tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và hệ thống chính trị.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang cũng yêu cầu Đảng ủy Khối cần tập trung thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ làm nhiệm vụ tham mưu chiến lược, cán bộ làm việc trong các cơ quan, bộ phận trực tiếp tham mưu, giúp việc. 

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM hiện có 70 tổ chức cơ sở Đảng với 8.848 đảng viên trong tổng số 20.463 công chức, viên chức, người lao động. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối phát triển 2.231 đảng viên mới, đạt 111,55% chỉ tiêu.

Ông Trần Hoàng Quân tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Bình Chánh

Chiều 26-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh (TP HCM) lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 người. Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khóa lần thứ VII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ông Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh nhiệm kỳ 2015- 2020 tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Bình Chánh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Bình Chánh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị huyện Bình Chánh phải giữ vị trí cửa ngõ trong liên kết vùng, tiếp cận khu vực ĐBSCL, trước hết là Long An - một địa phương có sự bứt phá nhanh chóng thời gian qua. "Ngoài ra, huyện Bình Chánh đang có lợi là có những dự án dân cư tốt, giá cả hợp lý. Vì vậy, cần phải khai thác tốt tiềm năng này" - ông Trần Lưu Quang gợi ý.

6-box

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

. Cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 12 (TP HCM) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc.

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của quận 12 trong nhiệm kỳ qua. Bà Tô Thị Bích Châu đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, quận 12 cần có những giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ dân phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng "Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp đô thị".

Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG