Theo TTXVN, công tác tìm kiếm vẫn đang gấp rút triển khai. 

Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 bị nạn - Ảnh 1.

Sau đây là danh sách 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4:

1. Lê Văn Quế (SN 16-12-1971), Sỹ quan. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đã tìm thấy lúc 9 giờ 45 phút ngày 18-10;

2. Lê Hải Đức (SN 07-3-1989), Sỹ quan. Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã tìm thấy lúc 8 giờ 50 phút ngày 18-10;

3. Phùng Thanh Tùng (SN 17-12-1979), Sỹ quan. Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; đã tìm thấy lúc 15 giờ 13 phút ngày 18-10;

4. Phạm Ngọc Quyết (SN 10-12-1977), Sỹ quan. Quê quán: Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đã tìm thấy lúc 14 giờ 15 phút ngày 18-10;

5. Nguyễn Cao Cường (SN 10-2-1977), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Cường Gián, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; đã tìm thấy lúc 13 giờ ngày 18-10;

6. Nguyễn Cảnh Trung (SN 09-12-1978), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã tìm thấy lúc 12 giờ 50 phút ngày 18-10;

7. Nguyễn Văn Thu (SN 02-02-1984), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã tìm thấy lúc 14 giờ 45 phút ngày 18-10;

8. Lê Đức Thiện (SN 28-02-1980), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Định Tăng, Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, đã tìm thấy lúc 12 giờ ngày 18-10;

9. Trần Văn Toàn (SN 02-5-1983), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã tìm thấy lúc 13 giờ ngày 18-10;

10. Trần Quốc Dũng (SN 03-4-1984), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã tìm thấy lúc 14 giờ 20 phút ngày 18-10;

11. Bùi Đình Toản (SN 20-10-1970), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;

12. Ngô Bá Văn (SN 15-7-1984), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Kỳ Lợi, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

13. Lê Hương Trà (SN 27-10-1984), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

14. Lê Cao Cường (SN 10-5-1983), Quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã tìm thấy lúc 8 giờ 30 phút ngày 18-10;

15. Lê Tuấn Anh (SN 16-8-2000), Chiến sỹ. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

16. Nguyễn Anh Duy, Chiến sỹ. Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

17. Phạm Văn Thái (SN 13-02-2000), Chiến sỹ. Quê quán: Hải Thành, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

18. Lê Sỹ Phiêu, Chiến sỹ. Quê quán: Thuần Thiện, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

19. Cao Văn Thắng (SN 14-8-1997), Chiến sỹ. Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã tìm thấy lúc 11 giờ 20 phút ngày 18-10;

20. Hồ Văn Nguyên (SN 27-12-1998), Chiến sỹ. Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị;

21. Lê Thế Linh, Chiến sỹ. Quê quán: phường 5, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

22. Nguyễn Quang Sơn, Chiến sỹ. Quê quán: Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

B. Phượng