Sáng 22-5, tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

ĐBQH Lê Thanh Vân: Nguy cơ đe dọa chủ quyền quốc gia qua các hoạt động kinh tế - Ảnh 1.

ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH

Phát biểu thảo luận trực tuyến về nội dung này, ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, kiến nghị 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, theo đại biểu, giải pháp bảo đảm cho việc thực hiện xây dựng luật, pháp lệnh của QH, ĐB Lê Thanh Vân muốn đề nghị lại những điều đã từng đề nghị nhiều lần, đó là kỷ luật lập pháp.

Ông đề nghị Chính phủ nên phân công Phó Thủ tướng phụ trách công tác xây dựng luật, bởi bản chất của xây dựng pháp luật là xây dựng thể chế. "Thủ tướng đã nhắc rất nhiều lần muốn tăng trưởng, muốn đổi mới muốn phát triển thì chỉ có thể chế, thể chế và thể chế. Cho nên công tác xây dựng pháp luật rất quan trọng"- ông nói. 

Thứ hai, theo ông Vân, kỷ luật lập pháp phải thể hiện trong kỷ cương, đó là trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành và coi đó là điểm để đánh dấu năng lực điều hành. Thứ ba, thành phần ban soạn thảo phải mở rộng để "kiểm soát quyền lực", phản biện chính sách ngay từ quá trình xây dựng dự thảo để hạn chế bớt ý kiến vấn đề khác nhau, tranh luận không thống nhất trong quá trình thẩm tra, thảo luận tại QH. 

Vấn đề thứ 2, vị đại biểu là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách của QH, kiến nghị có thể năm 2021 hoặc bắt đầu nghiên cứu, có thể giao cho Chính phủ hoặc cơ quan của QH nghiên cứu để ban hành Luật an ninh về kinh tế. Lý do xuất phát từ nguy cơ đe doạ an ninh kinh tế của chúng ta. 

Nguy cơ thứ nhất là nguy cơ về chủ quyền quốc gia bị xâm phạm do các hoạt động kinh tế, thiết lập kinh tế đối ngoại. "Chúng ta có thể thấy đường lưỡi bò của các doanh nghiệp có người Trung Quốc nắm giữ, đường lưỡi bò thể hiện qua nhiều công cụ, hay các dự án bất động sản ven biển vừa qua, đó là các đe doạ chủ quyền quốc gia thông qua các hoạt động kinh tế, đặc biệt hợp tác kinh tế quốc tế"- ĐB Lê Thanh Vân nói. 

Nguy cơ thứ hai là những nguy cơ bất ổn về cân đối vĩ mô, thông qua các chỉ số về tăng trưởng, đầu tư công, an toàn và chính sách tài khóa. Thứ ba là nguy cơ về tham nhũng thông qua dự án hợp tác quốc tế. "Chúng ta thấy qua rõ qua việc hợp tác đó lẩn trốn âm mưu cá nhân, lợi ích nhóm, thao túng kinh tế". Nguy cơ thứ tư là "tham nhũng từ chính sách", đầu tư thông qua quy hoạch đất đai....

Cuối cùng, theo đại biểu tác động từ toàn cầu hoá sau dịch bệnh covid-19, thế giới đang được vẽ lại bản đồ về chính trị, kinh tế. Những lỗ hổng buộc các quốc gia thắt chặt an ninh kinh tế, bảo đảm nội lực, tác động xấu về ngoại lực, phá vỡ liên kết giữa các quốc gia.

"Có thể đạo luật này tổng hợp các giải pháp, mang tính tố tụng về kinh tế, để chế định tất cả vấn đề mang tính nguyên tắc nhất, xử lý vi phạm an ninh kinh tế. QH nên giao một cơ quan của QH để nghiên cứu hoặc ban hành Luật an ninh về kinh tế"- ĐB Lê Thanh Vân đề nghị.

Tại kỳ họp thứ 9 này, UBTVQH đề nghị đưa ra khỏi Chương trình đối với 02 dự án, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Bổ sung dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2020), UBTVQH trình Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 10 để cho ý kiến đối với 3 dự án luật: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Văn Duẩn