Báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS-TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho biết hội thảo với mục đích tập hợp các luận cứ khoa học về xây dựng và thí điểm các cơ chế, chính sách mới, vượt trội về: Thực trạng xây dựng và thí điểm các cơ chế mới, vượt trội của TP HCM trong thời gian qua; phương hướng xây dựng và thí điểm các cơ chế, chính sách mới, vượt trội để bảo đảm tính hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ và chính quyền thành phố và tính bền vững trong phát triển của thành phố trong bối cảnh, điều kiện mới; thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, mang tính chiến lược nhằm góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng và thí điểm các cơ chế, chính sách mới vượt trội của TP HCM trong thời gian tới.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới để TP HCM phát triển.

Cụ thể, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo cho biết cần ban hành chính sách thúc đẩy hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM; xem xét tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP HCM. Ngoài ra, bà Phạm Phương Thảo cho rằng về lâu dài, cần ban hành Luật Đô thị nhằm luật hóa các cơ chế, chính sách phù hợp với đô thị, nhất là đối với đô thị đặc biệt, hạn chế nhiều việc phải xin ý kiến trung ương để xử lý nhanh hơn những vấn đề đặt ra của thành phố lớn...

Trong khi đó, TS Bùi Ngọc Hiền, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu - Học viện Cán bộ TP HCM, đề xuất cần có cơ chế xử lý các xung đột pháp lý, xung đột trách nhiệm trong thực thi, dự liệu và cài đặt hóa giải các vấn đề trong thực thi nghị quyết, trách nhiệm của các bên liên quan trong thực thi nghị quyết...

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM, cho biết hội thảo khẳng định những thành tựu TP HCM đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có vai trò của Nghị quyết 54/2017/QH14, đồng thời dự báo những thách thức đang và sẽ đặt ra đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, xác định những lĩnh vực, nội dung quan trọng cần có các cơ chế, chính sách vượt trội để TP HCM phát triển trong thời gian tới. Các cơ quan chức năng tạo lập cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các mô hình mới như chính quyền đô thị, trung tâm tài chính quốc tế, đô thị tương tác cao, phát triển kinh tế số... 

Trường Hoàng