Ngày 7-9, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hà Nội vừa có thông báo về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở gồm vận tải và tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông.

Di chuyển trong vùng đỏ, trường hợp nào phải xin giấy đi đường của Sở GTVT Hà Nội? - Ảnh 1.

Doanh nghiệp Nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội muốn di chuyển trong Vùng 1 phải xin giấy đi đường từ Sở GTVT Hà Nội

Cụ thể, lĩnh vực vận tải gồm doanh nghiệp Nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, bao gồm: Quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn) được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội. Lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông được cấp có thẩm quyền chấp thuận thi công trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, các doanh nghiệp trong các trường hợp trên chuẩn bị 3 file mềm/bản scan (theo nhu cầu đăng ký) các tài liệu gồm công văn đề nghị của đơn vị, doanh nghiệp (có ký tên, đóng dấu), lưu ý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc (tên, địa chỉ, điện thoại, email…); Lập các danh sách theo mẫu của Sở GTVT rồi gửi về: với lĩnh vực vận tải gửi mail giaydiduong.sogtvthn@gmail.com; lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông gửi về mail: khtc.sogtvthanoi@gmail.com

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết Sở GTVT sẽ tổng hợp và gửi Công an TP xem xét, cấp xác nhận theo quy định. Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT sẽ tổng hợp, lập danh sách nêu rõ lý do và niêm yết trên trang website: www.sogtvt.hanoi.gov.vn và gửi email trả lời để doanh nghiệp, đơn vị biết, theo dõi.

Với các đơn vị, doanh nghiệp vận tải có phương tiện được huy động để vận chuyển người đi cách ly, sau cách ly, vận chuyển mẫu sinh phẩm, phục vụ truy vết, taxi vận chuyển như: Vận chuyển F0, cấp cứu, từ nhà đến bệnh viện, từ bênh viện về nhà, vận chuyển các đối tượng khi có yêu cầu của cơ quan công an, quân đội, cơ quan y tế, chính quyền địa phương; phương tiện dự phòng ứng phó với các cấp độ dịch bệnh theo phương án số 1427/PA-SGTVT ngày 27-8 của Sở GTVT.

Các đơn vị, doanh nghiệp đã được cấp Giấy nhận diện QR code luồng xanh cho phương tiện vân tải hàng hóa trên hệ thống phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn, được phép lưu thông khi đáp ứng đủ các điều kiện gồm: Đã đăng ký cụ thể điểm đi, điểm đến và lộ trình di chuyển trên hệ thống phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; người trên phương tiện phải khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và có bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển; thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch.

Di chuyển trong vùng đỏ, trường hợp nào phải xin giấy đi đường của Sở GTVT Hà Nội? - Ảnh 2.
Nguyễn Hưởng