Theo đó, trong năm 2019, tỉnh này đưa ra mục tiêu hoàn thành di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho hơn 523 hộ dân sống trên khu vực thượng thành thuộc Đại nội Huế nhằm chỉnh trang đô thị di sản và ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực thượng thành, Eo Bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ thuộc di tích kinh thành Huế... Liên quan đến đề án di dời 4.200 hộ dân thuộc khu vực I kinh thành Huế, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng như đề nghị của địa phương và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Di dời 523 hộ dân khu vực I kinh thành Huế - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Thọ (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, kiểm tra thực địa công tác tái định cư thực hiện đề án

Theo đề án, giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2019-2021, có 2.938 hộ với gần 11.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Các hộ dân này đang sử dụng gần 40 ha đất di tích, phần lớn không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm nhà trên di tích và làm chồ ở dưới nước. Vì vậy, theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đa số đều không được bồi thường về đất, nhà ở và tài sản gắn liền trên đất.            

Tin-ảnh: Q.Nhật