Ngày 27-8, ông Trương Đề, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết đã chỉ đạo trưởng phòng Nội vụ lập thủ tục tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh Bình Định đề nghị Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Kháng chiến hạng ba của ông Nguyễn Dậu theo quy định.

Đồng thời, giao trưởng Phòng LĐ-TB-XH lập thủ tục tạm dừng chi trả chế độ trợ cấp và đề nghị giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Định ra quyết định thu hồi các khoản chi trả trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng đối với ông Dậu. Ngoài ra, UBND huyện Hoài Nhơn cũng chỉ đạo chủ tịch UBND xã Hoài Hảo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan về hành vi lập hồ sơ trái quy định để đề nghị nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba cho ông Dậu.

Đi lính cho địch, nhưng khai man hồ sơ để nhận Huân chương Kháng chiến - Ảnh 1.

Bình Định đang lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Kháng chiến hạng Ba của ông Nguyễn Dậu

Theo kết quả xác minh mới đây của Thanh tra huyện Hoài Nhơn cho thấy, từ năm 1954 đến tháng 9-1969, ông Nguyễn Dậu làm ruộng ở thôn Phụng Du, xã Hoài Hảo. Từ tháng 10-1969, ông Dậu đi lính thuộc Đại đội 154, đến tháng 4-1972 thì giải ngũ về sống tại thôn Phụng Du, không tham gia giúp đỡ gì cho cách mạng. Trước đó, theo bản khai nhân khẩu do chính ông Dậu ghi ngày 31-1-1977 được lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền, từ tháng 10-1969 đến tháng 4-1972, ông Dậu đi lính cho chế độ cũ, đóng quân ở các địa bàn Hoài Nhơn, Phù Mỹ.

Thế nhưng, trong hồ sơ khen thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba, ngày 2-8-2011, ông Dậu lại khai man về các thành tích giúp đỡ cách mạng và quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ. Bản "thành tích" này được "xác nhận" bởi... chữ ký giả của nhiều người liên quan. Ngoài ra, sổ biên bản họp UBND xã Hoài Hảo ngày 19-8-2011 không hề có cuộc họp hội đồng thi đua khen thưởng xã và toàn bộ sổ biên bản cũng không thể hiện có cuộc họp nào khác để xét đề nghị khen thưởng cho ông Dậu như biên bản trích kèm hồ sơ khen thưởng.

Với bộ hồ sơ khai man trên, ngày 16-7-2013, ông Dậu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba và được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-1-2018.

Đức Anh