Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, khẳng định: "Chương trình là một trong những chủ trương lớn của Bộ Tư lệnh Hải quân nhằm hiện thực hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo". Chương trình tập trung thực hiện tốt 4 nhóm hoạt động chủ yếu: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, chấp hành pháp luật trong đánh bắt hải sản, củng cố niềm tin cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản trên biển; bảo vệ ngư dân hoạt động trên các vùng biển, đảo và phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong đó, tập trung kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền với bảo vệ ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản hợp pháp trên các vùng biển, nhất là các vùng biển xa bờ, vùng biển nhạy cảm, giáp ranh với các nước trong khu vực để ngư dân thực sự yên tâm bám biển.

Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển - Ảnh 1.

Tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho ngư dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Ảnh: TTXVN

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 200 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại về người do cơn bão số 3 tại Thanh Hóa; tặng 180 triệu đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách của 3 tỉnh; đồng thời tặng áo phao, tủ thuốc, cờ Tổ quốc và tư vấn, cấp thuốc cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

B.T.N