Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên Ủy viên UBND TP, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND các quận - huyện.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm và 5 năm; dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và dài hạn của TP; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; công tác thanh tra; cải cách hành chính; phụ trách chung về kinh tế đối ngoại, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; an toàn giao thông; quản lý nhà, đất công.

Điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP

Chủ tịch UBND TP HCM cũng trực tiếp chỉ đạo triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP; Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP; Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập TP Thủ Đức; xây dựng đô thị thông minh; xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP gắn với thành lập TP Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Phong còn theo dõi, chỉ đạo: TP Thủ Đức, quận 1 và huyện Cần Giờ.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Lê Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp - thoát nước; quản lý nhà (nhà công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội). Ông Lê Hòa Bình còn theo dõi, chỉ đạo các quận - huyện: 7, 11, Hóc Môn và Bình Chánh.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng giúp Chủ tịch UBND TP triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban Chỉ đạo 167 TP).

Bà Phan Thị Thắng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính – ngân sách; ngân hàng; thuế; thương mại, dịch vụ; du lịch; và theo dõi, chỉ đạo các quận: 4, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm; triển khai Nghị quyết 131 của Quốc hội và Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Võ Văn Hoan còn trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý công chức, viên chức; văn hóa, thể dục, thể thao, lao động – thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; hội nhập kinh tế quốc tế; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể.

Ông Võ Văn Hoan cũng được phân công theo dõi, chỉ đạo các quận: 3, 6, 10, Tân Phú.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn.

Ông Ngô Minh Châu còn theo dõi, chỉ đạo các quận: 8, 12, Gò Vấp và huyện Củ Chi. 

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác đối ngoại; Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh; Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn TP.

Ông Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước.

Ông Dương Anh Đức còn được phân công theo dõi, chỉ đạo các quận: 5, Phú Nhuận và huyện Nhà Bè.

PHAN ANH