Ngày 17-1, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với UBND Đồng Nai về việc chuẩn bị khởi động dự án sân bay Long Thành.

Đồng Nai đề xuất đường công vụ phục vụ sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Mô hình sân bay Long Thành được chọn qua nhiều vòng thi

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay, tỉnh này đã rà soát một số nội dung chính sách cần được điều chỉnh như: quy định về bố trí tái định cư cho các hộ dân có diện tích đất ở lớn; quy định suất tái định cư tối thiểu; bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp nhận ủy quyền sử dụng đất có diện tích đo đạc nhỏ hơn diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh việc cần thiết quy hoạch hệ thống đường công vụ để phục vụ sân bay Long Thành, không để có tình trạng khi khởi công dự án lại "kẹt" do không có đường công vụ. Cần phải có phương án xây dựng, nâng cấp cầu đường để thi công tránh đi vào khu dân cư ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, riêng về hạng mục rà phá bom mìn, vật nổ trước khi chuẩn bị thực hiện dự án là khoảng 300 tỉ đồng (bao gồm phạm vi 5.000 ha và và các khu tái định cư). Tuy nhiên, hạng mục này không nằm trong tổng mức đầu tư dự án tái định cư, hỗ trợ bồi thường (gói 22.938 tỉ đồng).

X.Hoàng