Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện từ không dừng tại trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội.

Cụ thể, Sở GTVT đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư và phương án thiết kế xây dựng của trạm này khi đầu tư thêm 8 làn thu phí, mỗi hướng lưu thông bổ sung 4 làn, tại các phân trạm A và D, nâng tổng số làn thu phí không dừng tại trạm lên 16 làn. Trong đó, mỗi hướng lưu thông có 1 làn hỗn hợp.

Giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh là 60,58 tỉ đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2018 thành năm 2017-2022.

Dự án đầu tư BOT Xa lộ Hà Nội tăng 60,58 tỉ đồng sau khi lắp làn thu phí không dừng - Ảnh 1.

Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội lắp đặt 16 làn thu phí không dừng

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, UBND TP HCM đã đề nghị các chủ đầu tư dự án BOT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án hoặc điều chỉnh dự án và tiến hành lắp đặt hệ thống thu phí không dừng.

Tháng 6-2022, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM đã có tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí không dừng trại BOT Xa lộ Hà Nội với mức điều chỉnh 60,58 tỉ đồng.

Thu Hồng