Ngày 9-4, Văn phòng UBND TP HCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Dự án treo hơn 20 năm ở Bình Chánh: TP HCM kiểm điểm trách nhiệm 3 đơn vị - Ảnh 1.

Thông báo của Văn phòng UBND TP ngày 9-4

Theo đó, Chủ tịch UBND TP thống nhất cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 01/KL-TTTP-P2 ngày 22-1-2020 của Thanh tra TP.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu 3 cơ quan, đơn vị liên quan là Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), UBND huyện Bình Chánh và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn phải tổ chức kiểm điểm vì để xảy ra thiếu sót liên quan đến dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc.

Theo đó, Sở TN-MT TP phải tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc tham mưu ban hành Quyết định số 353/2011 chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục; tham mưu UBND TP xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 353.

 UBND huyện Bình Chánh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu sót trong việc quản lý đất đai, xử lý  vi phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc dự án, việc chậm triển khai chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập quy hoạch 1/2000 như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tổ chức kiếm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân của tổng Công ty mắc các thiếu sót như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Đối với các đầu việc tiếp theo, Chủ tịch UBND TP giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc; xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh giao đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo quy định hiện hành.

Đồng thời, kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại 3 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai.

Ngoài ra, rà soát báo cáo nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất, tình hình sử dụng đất đối với khu đất nêu trên để áp dụng pháp luật phù hợp về việc thực hiện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Luật Nhà ở; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu vực dự án sau khi có Quyết định số 353.

Sở Tài chính TP được giao hướng dẫn đơn vị có trách nhiệm quyết toán số tiền hơn 2,4 tỉ đồng chi phí bồi thường 11,0601 ha.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc theo quy định, các phát sinh tranh chấp nếu có (về tỷ lệ vốn góp, chi phí, công tác khác...) với Công ty CP Quốc tế C&T, Công ty CP Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc.

"Treo" hơn 20 năm

Đất khu quy hoạch Hồ Sinh thái Vĩnh Lộc từ những năm 1980 là đất hoang đồng bằng, nhiễm phèn. Ngày 15-6-1996, UBND TP ban hành Quyết định số 2874 về việc đầu tư dự án cải tạo vùng trũng phèn Vĩnh Lộc nhằm mục đích xây dựng khu sinh thái văn hóa do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP làm chủ đầu tư.

Đến ngày 3-3-1997, UBND TP ban hành Quyết định số 911 chuyển giao chủ đầu tư từ Sở NN-PTNT TP cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh.

Ngày 26-11-1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1104 về việc giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng khu sinh thái văn hóa tại huyện Bình Chánh. Tổng diện tích thu hồi của dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc theo Quyết định số 1104 là 369,6268 ha thuộc 3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai.

Đến 21-1-2011, UBND TP ban hành Quyết định số 353 thu hồi dự án đã được giao đất theo Quyết định 1104 của Thủ tướng và Quyết định 1533 của UBND TP; giao UBND huyện Bình Chánh quản lý việc sử dụng khu đất thu hồi.

Việc dự án bị treo hơn 20 năm (từ năm 1999 đến nay) đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phan Anh