Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Tây Ninh về việc dừng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án tại núi Bà Đen.

Các dự án này bao gồm: Khu đô thị phục vụ khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (79,25ha); khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng núi Bà Đen (88,9ha); khu đô thị phụ cận khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (379ha).

Tây Ninh: Dừng 3 dự án bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng núi Bà Đen - Ảnh 1.

Khu du lịch núi Bà Đen

Trước đó, vào tháng 11-2021, UBND tỉnh Tây Ninh đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ của 3 dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng nêu trên. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc xây dựng các khu đô thị mới sẽ góp phần nâng tầm bề mặt đô thị của tỉnh. Đồng thời, giảm khoảng cách giữa đô thị và các khu vực ven đô thị, thúc đẩy nông thôn phát triển, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, sớm hình thành các khu đô thị mới trong tương lai.

Tuy nhiên, trong quá trình đang thẩm định hồ sơ thì tháng 11-2022, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản xin dừng thẩm định và rút hồ sơ do không còn phù hợp.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định dừng thẩm định, đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình rút hồ sơ dự án.

Thảo Nguyễn