Công tác chuẩn bị cho việc khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ vào chiều nay, 29-1 (27 Tết) được tiến hành khẩn trương, tích cực, chu đáo

Xuân Huy - Quốc Thắng