UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, khi thu hồi đất để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối với đơn giá bồi thường cây hàng năm, sẽ xác định một loại cây trồng chính tại địa phương và xác định năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của loại cây trồng chính đó để áp dụng.

Ở khu vực đồng bằng xác định cây lúa là cây trồng chính để tính bồi thường với giá 5.566 đồng/m2.

Ở khu vực trung du, miền núi thì cây mía hoặc cây sắn là cây trồng chính để tính bồi thường với giá bồi thường cây sắn là 6.188 đồng/m2 và giá cây mía là 7.311 đồng/m2.

Giá cây trồng được bồi thường khi thu hồi làm cao tốc qua Phú Yên bao nhiêu? - Ảnh 1.

Bộ Giao thông vận tải kiểm tra địa giới cao tốc Bắc - Nam qua Phú Yên

Về đơn giá bồi thường cây lâu năm thì xác định nếu đó là vườn cây chưa cho thu hoạch sẽ được tính toàn bộ chi phí đầu tư theo giá thị trường tại địa phương. Còn nếu đó là vườn cây đang thu hoạch thì được tính toàn bộ chi phí đầu tư cộng với giá trị mà vườn cây cho thu hoạch.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua Phú Yên có 2 dự án thành phần là Quy Nhơn - Chí Thạnh (297ha) và Chí Thạnh - Vân Phong (588ha), đi qua địa bàn của 6 huyện, thị xã, thành phố gồm: Thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, TP Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tây Hòa và thị xã Đông Hòa, với tổng diện tích thu hồi trên 885ha. Hiện Phú Yên còn là tỉnh bồi thường, thu hồi đất để bàn giao mặt bằng chậm.

Mỹ Anh