Ngày 14-5, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có kết luận chính thức và đề nghị kỷ luật bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh này, vì đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan và bản thân bà Thảo.

Giám đốc bị đề nghị kỷ luật vì ưu ái bổ nhiệm cán bộ - Ảnh 1.

Một phần nội dung kết luận của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang về những sai phạm có liên quan đến bà Nguyễn Duy Linh Thảo.

Theo kết luận, trong quá trình quản lý, điều hành công việc ở đơn vị, bà Thảo đã không dân chủ và mang tính áp đặt như ban hành một số quy định có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động nhưng không lấy ý kiến đóng góp dân chủ, công khai; đồng thuận cùng tập thể đề nghị xem xét, xử lý vi phạm liên quan đến tư cách của cán bộ cơ quan khác với nhiều lý do chưa được kiểm chứng, kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức hàng năm chưa đảm bảo dân chủ, khách quan để đơn vị xảy ra biểu hiện vận động; bổ nhiệm 7 trưởng, phó trưởng phòng năm 2017 thiếu các thủ tục và bổ nhiệm chánh văn phòng chưa đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ; miễn nhiệm 4 trưởng, phó trưởng phòng qua sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhưng không xem xét bảo lưu phụ cấp chức vụ; đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng đối với 2 trường hợp và không thông báo cho người lao động biết trước; bổ nhiệm viên chức quản lý, giữ chức vụ trưởng phòng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Ngoài ra, việc công khai thu, chi tài chính định kỳ chưa được cụ thể, công khai, minh bạch, rõ ràng, nhất là các khoản chi tiết kiệm, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, năm 2016, trong phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 2 cán bộ chưa đạt trên 2/3 số phiếu tán thành nhưng chi bộ vẫn công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ký quyết định và thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của ban thanh tra nhân dân không đúng thẩm quyền; công bố quyết định kỷ luật 2 đảng viên nhưng không thông tin cho đảng viên biết quyền khiếu nại khi không đồng ý hình thức kỷ luật; năm 2016, đề nghị Ban Thi đua khen thưởng tỉnh xét đạt nhất cụm, trong khi có nhiều khuyết điểm theo Kết luận số 04/KL-TTr, ngày 12-5-2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính, ngân sách và các nguồn thu, chi khác (từ năm 2013-2015) có sai phạm, đề nghị rút kinh nghiệm đối với tập thể và từng cá nhân ban giám đốc, tập thể các phòng chuyên môn trực thuộc, cá nhân chánh văn phòng kiêm kế toán trưởng và miễn nhiệm 1 viên chức chánh văn phòng do năm 2016 tiếp tục có nhiều sai phạm.

T.Nốt