Chiều 6-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành công điện hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn TP để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn TP đến ngày 6 giờ ngày 23-8 để phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội chính thức kéo dài giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 23-8 - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 23-8 - Ảnh: Ngô Nhung

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021 của Chủ tịch UBND TP; triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó" để đảm bảo hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.

Đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể trên địa bàn TP thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh và quy định cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 17; bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách cần thiết khác theo yêu cầu gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, việc kiểm tra giám sát của chính quyền các cấp tại cơ sở...

Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội nêu rõ TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 6 giờ ngày 24-7, thời gian giãn cách 15 ngày.

Hà Nội chính thức kéo dài giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 23-8 - Ảnh 2.
B.H.Thanh