Ngày 26-10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành 2 thông báo về việc phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, theo Thông báo số 01-TB/TU về "Việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025", nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy như sau:

Hà Nội phân công nhiệm vụ một loạt lãnh đạo chủ chốt - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, phụ trách chung toàn Đảng bộ; giới thiệu để bầu chức danh Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; giới thiệu ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.

Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo Thông báo số 02-TB/TU về "Phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy", ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, phụ trách chung toàn Đảng bộ thành phố. Bốn Phó Bí thư Thành ủy và 11 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách từ 2 đến 5 đảng bộ.

Cũng theo thông báo trên, chức năng, nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ quận, huyện, thị xã và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy thực hiện theo Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

B.H.Thanh