Sáng 28-1, trình bày tham luận tại Đại hội XIII, ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đã nói về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Hạn chế lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi - Ảnh 1.

Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trình bày tham luận tại Đại hội XIII

Ông Đỗ Việt Hà cho biết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, đặc thù, có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, với 61 Đảng bộ trực thuộc và hơn 8 vạn đảng viên. Xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong các cơ quan Trung ương có ý nghĩa vô cùng quan trọng, những năm qua Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, như đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề và xây dựng 3 khâu đột phá.

Tuy nhiên, ông Hà nhìn nhận bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém. Ở một số nơi việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương trong thời gian qua còn mang tính hình thức, đôi khi còn qua loa, chiếu lệ, làm theo phong trào.

"Không ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có những biểu hiện "cua cậy càng, cá cậy vây", quan liêu, xa dân, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức vụ, quyền hạn sa vào chủ nghĩa cá nhân, bè phái, "lợi ích nhóm", tham nhũng, lãng phí,... làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ" - ông Đỗ Việt Hà nêu rõ.

Hạn chế lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự phiên tham luận tại Đại hội XIII sáng 28-1

Thực tiễn cho thấy từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu, cả cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp…

Để việc nêu gương hiệu quả, thiết thực hơn nữa, ông Đỗ Việt Hà đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cần tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, coi đây là phương pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay, để mọi người đều thấy rằng nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ, đảng viên; đồng thời, chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể.

"Cán bộ, đảng viên phải là những người đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, thù địch" - ông Đỗ Việt Hà nói và nêu rõ cần phải "Kiên quyết chống những hành vi "nói không đi đôi với làm" hoặc "nói một đằng làm một nẻo".

Ông Đỗ Việt Hà nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm nêu gương không phải tự nhiên mà có, không phải tự nó tồn tại, mà phải thông qua giáo dục, rèn luyện và các biện pháp, chế tài của Đảng và pháp luật.

Khi nâng cao được trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp sẽ góp phần hạn chế sự tha hóa quyền lực, nhất là lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi.

Phạm Văn Thế - Ảnh: TTXVN