Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những đóng góp của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đối với đất nước trong gần 50 năm qua. Đặc biệt, hội đã huy động sự tham gia rộng rãi của các nhà nghiên cứu kinh tế, đóng góp hiệu quả vào các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn về quan điểm phát triển và các giải pháp chính sách, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế vào ngày 22-2 .Ảnh: TTXVN

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, chất lượng của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, trí thức tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước cho rằng các ý kiến rất đa dạng, đề cập sâu những đột phá trong phát triển kinh tế, tiếp tục tháo gỡ "nút thắt" về thể chế, thoát bẫy thu nhập trung bình; hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường: Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

H.Phi