Đầu giờ chiều nay 11-5, Ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã ký, ban hành văn bản về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Hỏa tốc tạm dừng quán bia hơi, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm - Ảnh 1.

Quán bia ở Hà Nội sẽ bị tạm dừng hoạt động

Theo đó, thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại hội nghị Thường trực Thành ủy quán triệt chỉ đạo Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 11-5-2021 Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các địa điểm có nguy cơ cao, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Hỏa tốc tạm dừng quán bia hơi, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm - Ảnh 2.
B.H.Thanh