Ngày 5-4, theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, quy trình bầu hai chức danh Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ sẽ được Quốc hội tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về bầu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Hôm nay bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (phải) được đề cử để bầu Chủ tịch nước, còn Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (trái) ứng cử khối Chính phủ - Ảnh: PLO

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng; miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Hiện nhân sự đề cử vào chức danh Thủ tướng thay ông Nguyễn Xuân Phúc chưa được công bố. Tuy nhiên, danh sách sơ bộ người các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cho thấy Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ứng cử khối Chính phủ.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; ĐBQH khóa XIV. Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính từng có thời gian công tác trong ngành công an, đến năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Từ tháng 8-2011 đến 4-2015, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Minh Chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 4-2015 đến 1-2016, ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII vào tháng 1-2016, ông Phạm Minh Chính được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, ông được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đầu năm 2021, ông Phạm Minh Chính được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Phạm Minh Chính được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5-4, ngoài việc bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Minh Chiến - Văn Duẩn