[infographic] Các địa phương tiếp tục giãn cách đến ngày 15-9 - Ảnh 1.
A.Thanh - Mỹ Uyên