[Infographic] Chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi - Ảnh 1.
A.Thanh