[Infographic] Hà Nội công bố 53 hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.
A.Thanh