Hàng loạt hành vi sẽ tăng mức xử phạt, mức cao nhất lên đến 30 triệu đồng; có những hành vi mà mức phạt so với mức cũ tăng lên tới 20 lần!

[Infographic] Những mức phạt kịch khung khi vi phạm giao thông - Ảnh 1.
Lê Duy - Văn Duẩn