Theo đó, ông Đinh Văn Thiệu là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh; còn ông Nguyễn Anh Tuấn là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Ông Thiệu sinh ngày 15-3-1967, quê xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa; có trình độ chuyên môn là cử nhân hành chính, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ông Tuấn sinh ngày 29-6-1966, quê xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; có trình độ chuyên môn là thạc sỹ quản lý kinh tế.

Khánh Hòa có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Hai phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mới là ông Đinh Văn Thiệu (thứ 3 từ trái qua) và Nguyễn Anh Tuấn (thứ 4 từ trái qua)

HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, là  các ông: Trần Nam Bình – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Văn Đồng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thiện – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Khánh Hòa có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 2.

HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu bổ sung nhiều lãnh đạo sở, ngành cùng 2 phó chủ tịch UBND tỉnh

Trong phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Quốc Thịnh (lý do nghỉ hưu theo chế độ); chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Đắc Tài – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ). HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với: ông Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu); ông Võ Tấn Thái – nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và bà Nguyễn Thị Trung Thu – nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ (chuyển công tác khác).

Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua các nghị quyết về: danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh tên gọi dự án tại danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được ban hành tại Nghị quyết số 13 năm 2014 và Nghị quyết số 41 năm 2020 của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn xem xét, thông qua 30 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến sửa chữa đường, cầu giao thông; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Thái (TP. Nha Trang); nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Diên Khánh; sửa chữa, xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh…

Kỳ Nam