Ngày 8-11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thành lập lại các chốt kiểm dịch Covid-19 trên quốc lộ 1, 26, 27C để kiểm soát người đến/về tỉnh này, chỉ 3 ngày sau chỉ đạo dừng các chốt kiểm dịch Covid-19.

Lý do là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục duy trì trạm kiểm soát trên Quốc lộ 26. Tổ chức lại các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 1, quốc lộ 27C để quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, nắm thông tin của người đến/về tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa tái lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở phía Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)

Các chốt kiểm dịch thông báo thông tin người đến/về Khánh Hòa cho các huyện, thị xã, thành phố biết để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. UBND tỉnh giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện.

Tính từ ngày 23-6 đến 7 giờ ngày 8-11, toàn tỉnh ghi nhận 9.282 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Chỉ riêng từ 17 giờ ngày 7-11 đến 7 giờ ngày 8-11, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 27 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng.

Kỳ Nam