Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa hoàn tất báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017, chuyên đề công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ngành y tế giai đoạn 2015-2017 tại tỉnh Thái Nguyên.

KTNN đã lựa chọn mẫu 8 dự án đối trừ tiền sử dụng đất để kiểm tra, kiểm toán, qua đó phát hiện nhiều bất cập trong công tác thẩm định, phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể, phê duyệt sai chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng đối trừ tiền sử dụng đất 7/8 dự án số tiền gần 18 tỉ đồng. 

Địa phương này còn phê duyệt chi phí lãi vay trong 3 dự án đối trừ tiền sử dụng đất sai quy định gần 25 tỉ đồng; sai chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của 2 dự án hơn 5,1 tỉ đồng. Cơ quan thuế chưa xác định tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất số tiền hơn 10,7 tỉ đồng.

Kiểm toán kiến nghị xử lý hơn 143 tỉ đồng ngân sách ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước ở Thái Nguyên - Ảnh: CTV

Theo cơ quan kiểm toán, 112 trong số 144 đơn vị được kiểm tra, đối chiếu có sai phạm về kê khai thuế phải nộp, số thuế phát hiện tăng thu ngân sách nhà nước là hơn 9,1 tỉ đồng, phạt kê khai sai là 659 triệu đồng. 

Đáng chú ý, KTNN chỉ rõ 13 doanh nghiệp không phối hợp hoặc có phối hợp nhưng không cung cấp tài liệu và giải trình đầy đủ kịp thời trong kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo người nộp thuế.

Trong năm 2017, UBND tỉnh Thái Nguyên chưa giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp ưu đãi vượt khung, chưa ban hành các văn bản bãi bỏ ưu đãi không đúng quy định. Số tiền ưu đãi, hỗ trợ sai quy định là hơn 27 tỉ đồng. Công tác thu hồi sau thanh tra cũng chưa được thực hiện với số tiền hơn 62 tỉ đồng. 

Cơ quan kiểm toán cũng kết luận địa phương này chi ngân sách cho 922 lao động ngoài biên chế số tiền hơn 30,2 tỉ đồng là chưa phù hợp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Từ kết quả kiểm toán nêu trên, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Tài chính, các đơn vị được kiểm toán xử lý tài chính số tiền hơn 143,5 tỉ đồng.

Đối với quản lý các dự án đất đô thị, KTNN thực hiện kiểm toán 8 dự án, phát hiện có 3 dự án (dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu phố châu Âu bên bờ sông Cầu, TP Thái Nguyên; dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư số 1A-1B huyện Đại Từ; dự án khu dân cư số 1 huyện Võ Nhai) lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp, 7/8 dự án chậm tiến độ.

Sở Tài nguyên - Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 5 dự án (dự án đường nối Đường Cách mạng Tháng Tám - đường Minh Cầu và hạ tầng khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng; dự án khu dân cư số 9 phường Gia Sàng...) không quy định thời hạn giao đất là chưa phù hợp quy định theo Luật Đất đai.

Chỉ định thầu sai quy định

Theo cơ quan kiểm toán, tổng số vốn đầu tư trong kế hoạch năm 2017 thuộc ngân sách tỉnh Thái Nguyên là hơn 4.222 tỉ đồng. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 81 dự án được thẩm định và duyệt chủ trương đầu tư. KTNN phát hiện quyết định phê duyệt một số dự án đầu tư không ghi rõ nguồn vốn, không rõ thời gian thực hiện dự án, dẫn đến khó chủ động trong thực hiện, kiểm soát.

Bên cạnh đó, các dự án thẩm định chưa xem xét hết tính khả thi về giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Xây dựng, dẫn tới dự án bị chậm tiến độ kéo dài. "Thiết kế một số dự án còn hạn chế, chưa đầy đủ, chỉ định vật liệu chưa rõ ràng; dự toán còn tính trùng, tính thừa khối lượng, sai định mức đơn giá"- kết luận của KTNN nêu rõ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, năm 2017 thực hiện 1.152 gói thầu với tổng giá trị gói thầu hơn 1.299 tỉ đồng, tổng giá trị trúng thầu là hơn 1.242 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán chỉ rõ việc lựa chọn nhà thầu chưa tuân thủ Luật Đấu thầu như dự án đường nối QL3 mới đến Khu Công nghiệp Yên Bình. Gói thầu xây lắp giai đoạn 1 của dự án này sử dụng vốn ngân sách có giá trị hơn 60 tỉ đồng được chỉ định thầu sai quy định.

Minh Chiến