Chiều 14-9, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP HCM đã làm việc với huyện Bình Chánh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, kiến nghị UBND TP và các sở xem xét, chấp thuận cho UBND huyện Bình Chánh tiếp tục áp dụng các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, đồ án nông thôn mới của các xã.

Được tiếp tục áp dụng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện được TP phê duyệt làm cơ sở giải quyết hồ sơ hành chính (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu), chuyển mục đích đất, tách thửa, cấp giấy phép xây dựng…) quản lý đô thị trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay.

Kiến nghị gỡ vướng trong quy hoạch sử dụng đất ở Bình Chánh - Ảnh 1.

Các sở, ngành làm việc với huyện Bình Chánh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện

Về lập bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000, huyện Bình Chánh kiến nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP xem xét trình UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 đối với 34 điểm dân cư nông thôn và sẽ điều chỉnh quy hoạch chung của TP.

Cũng tại buổi làm việc, UBND huyện Bình Chánh kiến nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP, các sở ngành liên quan xem xét để giải quyết về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở cho người dân trong khu vực quy hoạch chức năng đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp khi chưa có dự án đầu tư, chưa có quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, đề nghị các sở ngành hướng dẫn việc tách thửa tại các khu vực được quy hoạch chức năng đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp khi chưa có dự án đầu tư, chưa có quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, Bình Chánh cũng kiến nghị việc hướng dẫn cấp phép xây dựng đối với trường hợp thuộc quy hoạch đất dân cư nông thôn xây dựng mới phù hợp với quy hoạch nông thôn mới được duyệt nhưng không phù hợp với quy hoạch chung. Hướng dẫn tiêu chí về thu hồi, hủy bỏ chủ trương đầu tư với với các dự án và thu hồi các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đối với các dự án chậm triển khai. Điều chỉnh một số khu chức năng trong đồ án quy hoạch chung huyện Bình Chánh. Điều chỉnh chỉ tiêu dân số trong các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 trên địa bàn huyện…

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã cho biết cần điều chỉnh đất hỗn hợp (có chức năng ở, không có chức năng ở), xác định lại chỗ nào là đất cây xanh. Các vấn đề khác liên quan đến các sở ngành khác tổng hợp giải quyết theo thẩm quyền, nếu còn khó khăn vướng mắc thì các đơn vị trình UBND TP xem xét quyết định.

Trường Hoàng