Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn... trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Theo kết luận, đoàn thanh tra trực tiếp kiểm tra 152 hồ sơ bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bắc Kạn từ ngày 1-1-2015 đến ngày 30-6-2017 cho thấy có 55 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và có 2 công chức lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch cán sự.

Một số trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ của nhiều trường hợp còn chậm so với quy định, có 6 công chức tại thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại công chức không còn đủ 5 năm công tác là đến tuổi nghỉ hưu nhưng trong quyết định bổ nhiệm lại không ghi cụ thể thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đoàn thanh tra cũng chỉ rõ UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kỳ xét tuyển công chức năm 2014, qua đó tuyển dụng được 37 công chức. Việc xét tuyển công chức còn một số tồn tại như UBND tỉnh quy định thêm điều kiện dự tuyển đối với người không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn; Sở Nội vụ ban hành thông báo tuyển dụng công chức là không đúng thẩm quyền; thông báo tuyển dụng công chức không quy định đầy đủ điều kiện về văn bằng, chứng chỉ trong hồ sơ dự tuyển.

Ngoài ra, Hội đồng xét tuyển công chức áp dụng phương pháp tính điểm đối với một số thí sinh đào tạo theo hệ thống tín chỉ không đúng với quy định tại Kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh. Tại thời điểm thanh tra, một số hồ sơ công chức không có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn đã quyết định tiếp nhận 11 công chức không qua thi và xét chuyển 7 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên song chưa chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ đối với các trường hợp xét chuyển từ viên chức, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngoại ngữ, tin học, Hội đồng sát hạch của UBND tỉnh không đảm bảo thành phần.

Theo kết luận thanh tra, đến thời điểm 30-6-2017, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn còn sử dụng 42 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Với những tồn tại nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức; thực hiện mở sổ đăng ký hồ sơ, sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức; thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Đồng thời, có giải pháp giải quyết dứt điểm 42 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính, báo cáo Bộ Nội vụ; chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan chính quyền các cấp từ tháng 6-2012 đến nay.

"Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên, để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời"- kết luận thanh tra nêu rõ.

Minh Chiến