Xã Long Thới, huyên Nhà Bè: Kịp thời chăm lo an sinh xã hội cho người dân

Kịp thời chăm lo an sinh xã hội cho người dân - Ảnh 2.
Kịp thời chăm lo an sinh xã hội cho người dân - Ảnh 3.
Kịp thời chăm lo an sinh xã hội cho người dân - Ảnh 4.
Kịp thời chăm lo an sinh xã hội cho người dân - Ảnh 5.

Người dân ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM được quân đội hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm. Ảnh: Quốc Thắng

Xuân Huy - Quốc Thắng