Theo đó, qua xem xét khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy An Giang nhận thấy ông Lĩnh là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chợ Mới nhưng không chấp hành kết luận của tổ chức Đảng về công tác cán bộ và đã vi phạm điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Kỷ luật cán bộ huyện vì... không chịu nhận quyết định về tỉnh - Ảnh 1.

Huyện ủy Chợ Mới, nơi ông Lĩnh công tác

Cụ thể, sau khi được điều động về công tác tại UBKT Tỉnh ủy An Giang, ông Lĩnh không chấp hành vì muốn làm việc ở địa phương. Việc làm của ông Lĩnh được cho là vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông này đang sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật ông Lĩnh bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020-2025 và yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, phân công ông giữ chức vụ khác phù hợp. Đồng thời, xem xét, kết luận giải quyết tố cáo và quyết định một số nội dung quan trọng khác liên quan đến ông Lĩnh trong thời gian tới.

T.Nốt