Ngày 23-3, chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp này dành 7 ngày làm công tác nhân sự, đây là thời gian dài nhưng là quy trình theo quy định, không thể bớt được vì trước mỗi quy trình bầu phải tiến hành quy trình miễn nhiệm trước.

Tổng Thư ký Quốc hội nói về công tác nhân sự tại kỳ họp 11 sắp tới

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, sẽ có 25 chức danh được kiện toàn tại kỳ họp cuối cùng này của Quốc hội khoá XIV.

Giải thích về thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhậm chức Chủ tịch nước sẽ trình miễn nhiệm Thủ tướng; Tổng thư ký Quốc hội cho rằng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật.

"Lần đầu tiên chúng ta bầu đương kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước. Theo tuần tự của việc miễn nhiệm, phải có Chủ tịch nước để miễn nhiệm Thủ tướng"- Tổng Thư ký Quốc hội lý giải.

Về danh sách nhân sự cho các vị trí khác sẽ kiện toàn tại kỳ họp này, ông Nguyễn Hạnh Phúc chưa thông tin cụ thể.

Lần đầu tiên đương kim Thủ tướng được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo

Tại kỳ họp 11 sẽ khai mạc vào ngày mai 24-3, Quốc hội dành khoảng 4, 5 ngày để thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3-2021.

Cũng tại kỳ họp này Quốc hội xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 0,5 ngày để xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Dự án Luật này đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Minh Chiến