Hàng ngàn tiểu thương chợ An Đông cho biết, số tiền trên của các tiểu thương đóng góp nhằm sửa chữa, nâng cấp chợ An Đông đã xuống cấp. Tuy nhiên nhiều năm nay kế hoạch sửa chữa đã dời lần này qua lần khác. Trước bà con tiểu thương và với sự có mặt của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo Quận 5 hứa sửa chữa chợ An Đông đúng tiến độ.

Hồng Hải - Hải Lê