Những người tham dự còn có cán bộ làm công tác tham mưu về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ngành; cán bộ thuộc các bộ phận tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, gồm: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh cấp huyện.

Long An: Tập huấn cho 150 người phát ngôn - Ảnh 1.

TS Tô Đình Tuân trình bày tại hội nghị. Ảnh: TÂM QUÂN

Tại hội nghị, ông Tô Đình Tuân đã trình bày 2 chuyên đề. Chuyên đề 1: Kỹ năng tiếp và làm việc, trả lời phỏng vấn báo chí (trực tiếp/gián tiếp); kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu khi có sự việc (nhạy cảm) hoặc khi báo chí, thông tin mạng đăng tải có liên quan đến ngành, địa phương. Chuyên đề 2: Xử lý khủng hoảng truyền thông, ứng xử với thông tin báo chí, mạng xã hội; xử lý thông tin và phản hồi thông tin báo chí.

CÔNG TUẤN - QUANG TRƯỜNG