LS Võ An Đôn chính thức bị xóa tên khỏi Đoàn LS Phú Yên - Ảnh 1.

LS Võ An Đôn

Lý do áp dụng hình thức kỷ luật LS Đôn được ghi trong quyết định kỷ luật là "lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đã có nhiều bài viết, video clip, phát ngôn trả lời phỏng vấn với báo chí, đối tượng ở nước ngoài, bịa đặt nói xấu luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng, Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhằm mục đích kích động tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư Việt Nam". Cũng theo quyết định kỷ luật này, mặc dù Ban Chủ nhiệm Đoàn LS Phú Yên nhiều lần nhắc nhở, nhưng LS Đôn không thừa nhận sai phạm, không khắc phục.

Cùng ngày, Đoàn LS Phú Yên cũng đã gửi thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với LS Đôn đến Văn phòng LS Võ An Đôn.Hồng Ánh