Chiều 5-12, kỳ họp thứ 10 HĐND TP Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua tờ trình của UBND TP và nghị quyết của HĐND TP về việc miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Tâm, do nghỉ hưu theo chế độ. HĐND TP giao UBND TP hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Miễn nhiệm ủy viên UBND đối với nguyên giám đốc Công an Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Tâm và ông Trần Ngọc Nguyên (đứng thứ 2, thứ 3 từ phải qua) nhận hoa từ chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND TP

Đồng thời, HĐND TP thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP đối với đại tá Trần Ngọc Hạnh, nguyên giám đốc Công an TP, do nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí; miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP đối với ông Trần Ngọc Nguyên, nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, do nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND TP cũng đã thông qua danh sách 27 người lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này, gồm: chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 3 ủy viên HĐND TP; chủ tịch, 4 phó chủ tịch, 16 ủy viên UBND TP. 

Dự kiến trong ngày mai, HĐND TP sẽ công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 27 người nêu trên.

Tin-ảnh: Ca Linh