Ngày 17-7, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết đề án sắp xếp lại Ban Dân tộc tỉnh đã được chuyển cho Sở Tư pháp tỉnh thẩm định theo các quy định của pháp luật trước khi sở này có ý kiến chính thức.

Một đơn vị cấp sở ở Thừa Thiên - Huế có lãnh đạo nhiều hơn nhân viên - Ảnh 1.

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

Việc Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng đề án sắp xếp lại ban xuất phát từ việc cơ quan này hiện có số lượng lãnh đạo gấp đôi nhân viên. Cụ thể, đơn vị này có 5 phòng với 17 người nhưng có đến 10 lãnh đạo, gồm: 1 trưởng ban, 1 phó ban, 3 trưởng phòng và 5 phó trưởng phòng. Trong đó, Phòng Kế hoạch tổng hợp gồm 1 trưởng phòng và một phó phòng, không có nhân viên.

Theo đề án sắp xếp lại đơn vị này thì sẽ sáp nhập còn 3 phòng nên cấp phó và trưởng phòng chỉ còn tối đa 6 người. Nếu đề án này được thông qua thì tỉ lệ lãnh đạo so với nhân viên của ban là 50/50 - cứ 1 nhân viên sẽ có 1 lãnh đạo.

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên- Huế là cơ quan chuyên môn ngang sở thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế; có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Ban này theo quy định được 19 biên chế, trong đó có 2 phó trưởng ban.

Tin, ảnh: Q.Nhật