Ngân sách cạn kiệt vì... biên chế - Ảnh 1.

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Song Hy