Theo đó, yêu cầu chung mà UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra là người dân phải khai báo y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để phát sinh dịch bệnh do khai báo không trung thực, không thực hiện nghiêm quy định chống dịch. Cụ thể:

Người ngoài tỉnh về từ vùng 4, vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa): phải có xét nghiệm kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Nếu chưa tiêm vắc-xin phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó theo dõi y tế tại nhà 14 ngày tiếp theo, lấy xét nghiệm 3 lần (ngày đầu, ngày thứ 7 và thứ 14).

Người tiêm chưa đủ liều vắc-xin thì cách ly y tế tại nhà (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly tập trung 7 ngày, theo dõi 7 ngày tiếp theo, lấy mẫu 2 lần (ngày đầu và ngày thứ 7).

Người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh tự theo dõi tại nhà 7 ngày, xét nghiệm lần đầu vào ngày thứ nhất khi vào Khánh Hòa.

Người dân cả nước đi đến Nha Trang - Khánh Hòa được quy định như thế nào? - Ảnh 1.

Người về từ vùng 4 thì phải có xét nghiệm kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và cách ly tập trung 14 ngày

Người ngoài tỉnh về từ vùng cấp độ 3 (vùng cam): phải có xét nghiệm kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng được miễn.

Những người này phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5k, theo dõi tại nhà 7 ngày.

Người ngoại tỉnh về từ vùng 1, vùng 2: chỉ cần khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5k và biện pháp phòng dịch theo quy định.

Người dân cả nước đi đến Nha Trang - Khánh Hòa được quy định như thế nào? - Ảnh 2.

Người ngoại tỉnh từ vùng 1 (vùng xanh), vùng 2 (vùng vàng) chỉ cần khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5k

Người ngoại tỉnh đền từ khu vực cấp độ 3, 4 vào Khánh Hòa dưới 2 ngày: yêu cầu phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc giấy khỏi bệnh trong 6 tháng hoặc giấy xét nghiệm âm tính trong suốt thời gian lưu trú tại Khánh Hòa.

Chi tiết văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa:

Người dân cả nước đi đến Nha Trang - Khánh Hòa được quy định như thế nào? - Ảnh 3.
Người dân cả nước đi đến Nha Trang - Khánh Hòa được quy định như thế nào? - Ảnh 4.
Người dân cả nước đi đến Nha Trang - Khánh Hòa được quy định như thế nào? - Ảnh 5.
Người dân cả nước đi đến Nha Trang - Khánh Hòa được quy định như thế nào? - Ảnh 6.
Kỳ Nam