Cụ thể 14 vị trí, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư: 1 vị trí, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao: 3 vị trí, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao: 5 vị trí, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 5 vị trí.

Việc thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học nhằm phục vụ cho các chương trình, kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên các lĩnh vực trọng điểm của TP. Đồng thời, khuyến khích nguồn chất xám trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, tư vấn cho TP trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Trước đó, UBND TP HCM có Quyết định 17 (ngày 4-7-2019) về chính sách thu hút nhân tài đối với lĩnh vực TP HCM có nhu cầu trong giai đoạn 2019-2022. Theo đó, mỗi người được trợ cấp ban đầu 100 triệu đồng (chỉ áp dụng một lần và áp dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên). Ngoài tiền lương của chuyên gia, người có tài năng đặc biệt còn được hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng theo năng lực, thành tích cá nhân đã đạt được, từ 30 triệu đến 50 triệu đồng/người/tháng. Mỗi công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình văn hóa - nghệ thuật, TDTT (gọi tắt là công trình) từ cấp TP và tương đương trở lên được đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TP chi trả cho công trình đó. Tổng mức khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình. Trường hợp tổng mức ngân sách TP đầu tư cho công trình đã được phê duyệt hoặc cấp phép, công nhận chính thức vượt quá 100 tỉ đồng thì mức khuyến khích tối đa là 1 tỉ đồng...

Để chủ trương thu hút nhân tài của TP HCM thành công, bên cạnh chính sách đãi ngộ, điều cần nhất là môi trường làm việc và khát vọng cống hiến.

Môi trường làm việc phải phù hợp để người tài phát huy năng lực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của TP. Ở đó, những mục tiêu phát triển rõ ràng, quan hệ công việc trong sáng, công bằng; mọi người sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, được tạo điều kiện thăng tiến, phát triển sự nghiệp...

Mặt khác, những người thực tài luôn có khát vọng cống hiến cho đất nước, cho TP. Họ đầu quân với tâm nguyện đem sức, đem tài phục vụ. Họ phải được tin tưởng, giao nhiệm vụ, tạo điều kiện phát huy năng lực, sở trường. Họ cùng các đồng nghiệp được gắn kết, những năng lực cá nhân tạo thành sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thành công các chương trình lớn của TP. Những dấu ấn lao động sáng tạo của người tài được ghi nhận, khát vọng cống hiến và công sức được trân trọng. Đó cũng là tấm gương để thu hút thêm, để xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của TP HCM ngày càng đông đảo, lớn mạnh, tràn đầy tài năng, tâm huyết.

Chiếc chiếu cầu hiền đã trải ra để đón người tài đích thực. Khi có sự trân trọng, biết cách sử dụng nhân tài thì nguồn nguyên khí quốc gia này sẽ phát huy hiệu quả. Người dân TP HCM mong được thấy những kết quả đem lại từ đóng góp của người tài, đưa TP ngày càng phát triển.

HIỀN MINH