UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản khẩn số 582/UBND-KGVB về chỉ đạo tăng cường áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người về từ TP HCM, Hà Nội và các địa phương khác.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Bắc Giang có rất đông học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động về ăn Tết từ TP HCM và Hà Nội. Trước diễn biến mới của ổ dịch tại TP HCM và Hà Nội, để bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP khẩn trương chỉ đạo rà soát, yêu cầu thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm người về từ TP HCM từ ngày 7-2-2021 trở lại đây.

Trường hợp về từ TP HCM từ ngày 24-1-2021 đến 6-2-2021 thực hiện cách ly tại nơi cư trú và lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với người về từ Hà Nội và các địa phương khác, tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch của trung ương, của tỉnh, của Sở Y tế và theo biểu “Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh thành khác về Bắc Giang”. Đồng thời yêu cầu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến dịch bệnh Covid -19 nghiêm túc, chính xác, đúng thời gian quy định.

B.H.Thanh