Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa xác nhận đang triển khai kế hoạch lắp camera an ninh tại nhà riêng của những cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban này có 16 người.

Nhà riêng của tất cả cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng được lắp camera - Ảnh 1.

Quyết định của Tỉnh ủy Sóc Trăng

Trước đó, vào ngày 23-4, ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ký quyết định về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của các cán bộ trong Ban Thường vụ theo tờ trình của Văn phòng Tỉnh ủy. Quyết định giao dự toán kinh phí không tự chủ từ nguồn dự phòng ngân sách đảng cho Văn phòng Tỉnh ủy và được bảo mật gần 982 triệu đồng.

Tâm Quân