Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết năm 2021 là thời gian đặc biệt khó khăn, phức tạp. Các con số, mục tiêu, chỉ tiêu mà thành phố đạt được đến nay là nỗ lực vượt bậc, có chuyển mình tích cực.

GRDP tăng 2,92%

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn lũy kế ước cả năm 2021 là 263.184 tỉ đồng, đạt 111,7% dự toán trung ương giao (104,7% dự toán thành phố giao), bằng 91,5% so cùng kỳ của năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch 246 của UBND TP Hà Nội về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, sản xuất - kinh doanh đang hồi phục khá nhanh, các chỉ số sản xuất và tiêu dùng tháng 12 đều tăng khá so cùng kỳ. Tuy nhiên, do quý III giảm sâu nên lũy kế cả năm 2021 một số chỉ tiêu vẫn giảm.

Nhiều giải pháp phát triển thủ đô - Ảnh 1.

Hạ tầng đô thị Hà Nội ngày càng phát triển

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV/2021 tăng 6,69%, cả năm tăng 2,92%. Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng 4,8% (năm 2020 tăng 4,7%); kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 16 tỉ USD, tăng 0,9%; kim ngạch nhập khẩu cả năm ước đạt 35 tỉ USD, tăng 20,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm ước giảm 4,6% (năm 2020 tăng 2,6%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 1,77% (năm 2020 tăng 2,67%), thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đến ngày 27-12-2021, toàn thành phố giải ngân được 25.384,8 tỉ đồng, đạt 55% kế hoạch vốn thành phố giao và 60,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Đỗ Anh Tuấn cũng cho hay điểm sáng trong năm 2021 là sản xuất nông nghiệp phát triển tốt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năng suất lúa và giá trị cây ăn quả đạt khá. Diện tích gieo trồng lúa cả năm 2021 đạt 162.100 ha, giảm 2,1% so năm 2020 do một số địa phương chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp và các mô hình sản xuất khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Năng suất lúa ước đạt 60,7 tạ/ha, tăng 3,3% so năm 2020. Diện tích trồng cây lâu năm ước đạt 23.200 ha, tăng 0,3%; cơ cấu các loại cây lâu năm tiếp tục chuyển dịch theo hướng chuyên canh, tăng diện tích cây ăn quả đặc sản, cây cảnh có giá trị cao.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng lưu ý một số chỉ tiêu thành phố chưa đạt, các đơn vị phải quyết tâm thực hiện đến ngày cuối, giờ cuối, phút cuối. Các sở, ngành cùng đơn vị liên quan cần quyết tâm hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và những công việc này phải hoàn thành trong tháng 1-2022.

107 nhiệm vụ trọng tâm

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết thành phố sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động năm 2022. Trong đó, thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; thực hiện các tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh; tập trung giải ngân đạt mức cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Ngay từ cuối năm 2021, Hà Nội đã xây dựng chương trình hành động năm 2022 và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bám sát dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và báo cáo của các sở, ban, ngành, Sở KH-ĐT đã dự thảo chương trình hành động của UBND thành phố, nội dung chủ yếu gồm 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2022, cùng với đó là 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và danh mục 107 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định thành phố sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm 2021; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; bảo đảm sức khỏe cộng đồng và an sinh, phúc lợi xã hội; tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

10 sự kiện tiêu biểu của Hà Nội năm 2021

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Hà Nội năm 2021, gồm: Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, Đảng bộ TP Hà Nội sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Quyết liệt thực hiện "mục tiêu kép", kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, chuyển sang trạng thái "thích ứng an toàn, linh hoạt", bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kinh tế thể hiện rõ xu hướng phục hồi; Chính thức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Hoàn thành và công bố 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, triển khai Đề án cải tạo chung cư cũ; Giáo dục và đào tạo thành tích cao đạt kết quả nổi bật; hoàn thành và đưa vào sử dụng một số dự án giao thông lớn, tiếp tục đề xuất một số dự án quan trọng, góp phần cải thiện hệ thống giao thông thủ đô; 100% số xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa xã hội; Lĩnh vực quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bài và ảnh: BẠCH HUY THANH