Sở Lao động – Thương binh và xã hội Gia Lai vừa có văn bản trả lời báo chí về tình hình quản lý người nước ngoài đang làm việc tại các dự án trên địa bàn, theo đó xác định có nhiều người đang "lao động chui".

Theo đó, tính đến ngày 19-5, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có tổng cộng 409 lao động nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) đang làm việc tại 37 đơn vị, doanh nghiệp, dự án điện.

Nhiều người Trung Quốc lao động chui tại Gia Lai - Ảnh 1.

Nhiều người Trung Quốc tới tỉnh Gia Lai thuê nhà, thuê khách sạn để ở

Riêng các dự án điện gió còn 369 lao động. Trong số này, chỉ có 27 lao động đã được cấp phép tại các tỉnh, thành phố khác; 44 lao động mới được UBND tỉnh Gia Lai và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận vào vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và 204 lao động đang trình để xem xét phê duyệt vị trí công việc.

Đặc biệt, có 94 lao động chưa làm các thủ tục liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội Gia Lai cho rằng các doanh nghiệp tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài còn nhiều hạn chế; chưa báo cáo đầy đủ tình hình lao động nước ngoài làm việc; không thực hiện nghiêm quy định tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc và thực hiện đề nghị cấp giấy phép theo đúng quy định.

Hiện tại, Sở Lao động – Thương binh và xã hội Gia Lai đang tiến hành mời chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu phụ lên làm việc để xử lý theo quy định.

Hoàng Thanh